SK Budinščina   Za streličare na svim nivoima

Još se niste učlanili u streličarski klub?   PRISTUPNICA     

Cilj i Djelatnost Kluba

Cilj Kluba je :

- propagiranje i razvoj streličarskog športa ;

- aktivnosti u osposobljavanju članova u streličarstvu, a u interesu tjelesnog, rekreacijskog i društvenog odgoja članova, očuvanju njihovog zdravlja i kondicije; - uključivanje u rad branitelje iz Domovinskog rata,HRVI,kao i ostale invalide koristeći streličarstvo u terapeutske svrhe

Djelatnost Kluba :

- sudjelovanje u utvrđivanju politike razvoja i promicanja steličarstva i športa uopće ;

- organiziranje provođenja sustavnih treninga ; - organiziranje i sudjelovanje u športskim natjecanjima ;

- organiziranje poduke i treninga djece i mladeži ;

- osposobljavanje svojih članova za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine

- njegovanje tradicije streličarstva kroz povijest naše domovine ;

- organiziranje susreta, izložbi, stručnih ekskurzija i sličnih priredbi, te sudjelovanje na sličnim manifestacijama u organizaciji drugih klubova, saveza i zajednica. .

Što znači   biti član streličarskog kluba?

Članom Kluba može postati svaki građanin koji želi sudjelovati u nekom od organiziranih sadržaja i oblika streličarstva koje organizira Klub.

Članom Kluba postaje se svojevoljnim pristupom, potpisom pristupnice i jednokratnom uplatom 100,00 kuna pristupnine. Novom članu se izdaje članska iskaznica. Evidenciju o članstvu u Klubu vodi tajnik Kluba.

Za osobe mlađe od 18 godina, pristupnicu potpisuje jedan od roditelja ili skrbnik.

Članovi Kluba su:

redovni članovi, mlađi članovi, podupirući članovi i počasni članovi.

Pravo sudjelovanja u upravljanju, poslovima Kluba, te birati i biti biran u tijela Kluba ima svaki punoljetni član kluba. Član Kluba je obvezan pridržavati se Statuta i drugih akata Kluba, te djelovati sukladno usvojenim ciljevima i Programu Kluba, ostvarujući u potpunosti preuzete obveze. Član Kluba dužan je redovito plaćati članarinu, i to najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka propisanog razdoblja za koje se članarina plaća.

Na javnim mjestima član Kluba dužan je čuvati, braniti i promicati ugled i interese Kluba.

O prijemu novog člana odlučuje Izvršni odbor Kluba Uvjeti i kriterij za primanje potpornih, te uvjeti i način izbora počasnih članova uređuje se posebnim aktima koje donosi Izvršni odbor Kluba

Potporni i počasni članovi Kluba imaju savjetodavna prava i odgovornosti, bez prava odlučivanja u Skupštini Kluba. Članstvo u Klubu prestaje: - istupanjem iz članstva na osobni zahtjev, - neplaćanjem klupske članarine u utvrđenom roku, - mjerom isključenja u stegovnom postupku, - smrću člana.

Članovi Kluba ostvaruju pravo na :

- redovito obavješćivanje o programima i svim akcijama u Klubu i sudjelovanje u njima,

- organiziranu i stručnu pomoć u radu i stručne usluge iz registrirane djelatnosti Kluba, a prema mogućnostima Kluba,

- stručno osposobljavanje volonterskog i profesionalnog kadra u području streličarstva samostalno, i prema financijskim mogućnostima Kluba,

- nastupanje na natjecanjima, - korištenje i drugih prava utvrđenih posebnim aktima Kluba.

Za ostvarene uspješne rezultate u streličarstvu Izvršni odbor Kluba ustanovljuje godišnju sportsku nagradu, kao i nagradu za stručni rad. Posebnim aktom – Pravilnikom reguliraju se detalji u svezi gore navedenog, (kriterije i kategorije nagrađivanja, vrsta nagrade i slično).

1
Redovni član

Redovnim članom može postati svaki građanin sa navršenih 18 godina života

2
Mlađi član

Mlađim članovi Kluba mogu postati djeca i mladi do navršene 18 godine starosti

Za osobe mlađe od 18 godina, pristupnicu potpisuje jedan od roditelja ili skrbnik.

3
Podupirajuči član

Podupirući član Kluba može biti svaki građanin koji u skladu s utvrđenim uvjetima financijskom potporom redovito potpomaže razvoju Kluba i ostvarenje njegovog programa .

4
Počasni član

Počasnim članom Kluba može biti proglašena osoba izuzetno zaslužna za rad i razvoj Kluba.

Klub Streličara

Krešimir Babok

PREDSJEDNIK I TRENER,Streličar u seniorskoj/Veteranskoj kategoriji na složenom (compaund) i lovačkom (hunter) luku.

Deni Babok

Streličar u juniorskoj kategoriji na složenom - CU (compaund) luku

Josip Ferenđa

KLUBSKI BLAGAJNIK - Majstor od drva za potrebe kluba,trenira pucanje iz olimpika.

Draženka Babok

TAJNICA kluba, Streličarka u seniorskoj kategoriji na BB - golom luku i TRB - tradicionalnom luku.

Name

Streličar

GORAN WELINA

Predsjednik odbora za medije,član upravnog odbora SK Budinščina,pokušava savladati olimpijski luk..

Dragan Posavec

STRELIČAR u seniorskoj kategoriji na CU luku.

Darko Duktaj

STRELIČAR - PRIJEVOZ AUTOBUSOM za potrebe kluba,trenira pucanje iz olimpika.

Name

Streličar.

Name

Streličar.

Name

Streličar.

Dragutin Posavec

Streličar u kategoriji seniora trenira pucanje iz BB i IB luka..

Tamara Brlek

REPREZENTATIVNA kategorizirana streličarka u juniorskoj kategoriji na složenom - CU (compaund) luku.

Nensi Klemen

Streličarka u kategoriji Djevojčice do 14g.,trenira pucanje iz BB luka.

Alen Klemen

VODITELJ STRELIČARSTVA.